• PRZESIEWOWE BADANIA PRENATALNE

  Wiedza - Profesjonalizm - Doświadczenie
 • SZPITAL KLINICZNY

  Najlepsza Kadra - Najlepszy Sprzęt
 • CZAS OCZEKIWANIA

  Umów się już dzis a jutro się spotkamy

O nas

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie.

Szpital świadczy usługi na najwyższym poziomie, w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego i profilaktyki zdrowotnej. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę medyczną. Posiada wysokiej jakości sprzęt medyczny. Dyrekcja inwestuje w szkolenia, aby podnosząc kwalifikacje personelu zapewnić Pacjentowi najlepszą obsługę oraz ułatwić załatwienie wszelkich formalności związanych z leczeniem w naszej placówce. O najwyższym poziomie świadczonych usług przez Szpital świadczą uzyskane certyfikaty polskie i zagraniczne oraz pozycje w rankingach szpitali.

Doświadczenie

Rocznie wykonujemy średnio 1000 przesiewowych badań prenatalnych. Jest to najwyższy wynik w naszym województwie.

Wiedza

Nasi lekarze biorą udział w wielu badaniach klinicznych oraz międzynarodowych szkoleniach, stale podnosząc swoje kwalifikacje.

Sprzęt

Szpital posiada nowoczesny sprzęt medyczny najlepszych światowych producentów.

Rodzaje badań

Badania prenatalne w ciąży to badania płodu przeprowadzane jeszcze podczas jego rozwoju. Celem tego badania jest wykluczenie wad rozwojowych płodu (udaje się to w około 90% przypadków). Współczesna medycyna umożliwia leczenie niektórych wad rozwojowych już podczas ciąży, inne natomiast można leczyć bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Wczesne wykrycie anomalii rozwojowych pozwala na lepsze przygotowanie się na przyjście dziecka, które z racji problemów zdrowotnych wymaga szczególnej opieki. Jest to ważne nie tylko dla lekarza, który ma możliwość zaplanowania skutecznej formy leczenia, ale także dla Ciebie. Jeśli będziesz dobrze przygotowana na przyjście maluszka na świat, będziesz potrafiła go otoczyć opieką, jakiej potrzebuje.

Każda przyszła mama chce wiedzieć czy urodzi zdrowe dziecko. W czasie ciąży odpowiedzi na to pytanie niosą badania prenatalne. Badania prenatalne dzielą się na nieinwazyjne oraz inwazyjne

Nieinwazyjne badania prenatalne to:

 • USG
 • Badaniekrwi matki

Inwazyjne badania prenatalne to:

 • amniopunkcja genetyczna
 • biopsja kosmówki
 • kordocenteza

W Polsce zwykle wykonuje się amniopunkcję genetyczną. Ten zabieg, który polega na pobraniu płynu owodniowego poprzez nakłucie macicy przez powłoki brzuszne matki, można wykonać od ukończonego 15 tygodnia ciąży. Wadą amniopunkcji genetycznej jest ok. 0,5-1% ryzyko straty ciąży.

Pod względem technicznym amniopunkcja możliwa jest do wykonania także między 10 a 14 tygodniem ciąży, tzw. amniopunkcja wczesna. Jednakże jak wykazano, ryzyko poronienia oraz wystąpienia stopy końsko-szpotawej u płodu jest znacznie większe niż w przypadku amniopunkcji wykonywanej po ukończeniu 15 tygodnia ciąży. Badanie to wykonuje się rzadko, w sytuacji kiedy przyszłej mamie zależy na wcześniejszym poznaniu wyników badania i zawsze za jej świadomą zgodą.

image description
image description
image description
image description

Kiedy wykonywać

Najprostszą odpowiedzią na pytanie kiedy wykonać badanie prenatalne w ciąży to „jak najwcześniej”. Im wcześniej zdiagnozowane zostaną wady i nieprawidłowości tym skuteczniejsze będzie leczenie. Lekarz (a także Matka) będą się mogli także lepiej przygotować do przyjścia dziecka na świat.

Według Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wszystkie kobiety ciężarne w Polsce, bez względu na wiek, powinny mieć zaproponowane przesiewowe badanie prenatalne w kierunku najczęściej spotykanych wad rozwojowych i aberracji chromosomowych.

W Polsce badanie prenatalne oferuje się bezpłatnie wszystkim kobietom, które ukończyły 35 rok życia. Oczywiście wykonanie badania prenatalnego u młodszych kobiet jest również możliwe i wręcz zalecane, jednak nie jest ono finansowane ze środków publicznych.

11 - 14 tydzień ciąży

Jest to jedno z dwóch najważniejszych badań USG w ciąży.

USG wykonane pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży pozwala ocenić ryzyko wystąpienia aberracji chromosomalnych (np zespołu Downa) u płodu w liczbach np. 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000 etc. Ponadto w tym czasie trwania ciąży widocznych jest większość strukturalnych wad płodu.

Podczas badana USG w tym wieku ciążowym ocenia się przede wszystkim czy proces kształtowania się poszczególnych organów i układów płodu przebiega bez zakłóceń.

Oprócz ogólnej oceny budowy płodu podczas tego badania można również wykryć obecność markerów aberracji chromosomalnych. Obecność takich markerów może świadczyć o występowaniu nieprawidłowości w budowie chromosomów czy genów płodu. Obecność markerów wykorzystuje się również do obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń genetycznych u płodu.

W USG w 11-14 tygodniu ciąży ocenia się:

 • przezierność karku (z ang. nuchal translucency, NT)
 • kość nosową
 • czynność serca w tym przepływ krwi przez zastawkę trójdzielną oraz przewód żylny jak również inne markery aberracji chromosomalnych( hiperechogeniczne jelito, megacystis i kilka innych)

Przezierność karku jest to "przezroczysty" (wypełniony płynem) obszar pomiędzy skórą, a tkanką podskórną okolicy karku płodu. Zwiększona przezierność karku występuje u większości płodów z aberracjami chromosomalnymi i/lub w przypadku wad serca oraz u niewielkiego odsetka dzieci zdrowych. Jeśli wielkość NT przekracza normę obliczoną dla danego wieku ciążowego, świadczy to o zwiększonym ryzyku wystąpienia zaburzeń chromosomalnych (przede wszystkim zespołu Downa i zespołu Turnera), wad wrodzonych (przede wszystkim serca) oraz różnych innych nieprawidłowości genetycznych. Brak kości nosowych w 11-14 tygodniu ciąży to cecha przede wszystkim większości dzieci z zespołem Downa. Ten objaw rzadko spotykany jest u dzieci zdrowych. Brak kości nosowych u płodu, podobnie jak niedomykalność zastawki trójdzielnej, łączą się ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń chromosomalnych.

Test podwójny

Ultrasonograficzną ocenę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości u płodu można poszerzyć o badania biochemiczne krwi matki, z których najpopularniejszy jest test podwójny. Oznacza się w nim białko PAPP-A oraz hormon wolną podjednostkę beta-HCG.

W ciąży prawidłowej poziom wolnej podjednostki beta-HCG we krwi matki zmniejsza się wraz czasem trwania ciąży, natomiast w ciążach z zespołem Downa stężenie to jest zwiększone. Poziom PAPP-A w ciąży prawidłowej rośnie wraz z wiekiem ciążowym, natomiast w przypadku zespołu Downa jest obniżony. Oznaczenie tych parametrów w połączeniu z badaniem USG umożliwia bardziej precyzyjną ocenę ryzyka aberracji chromosomalnych. Połączenie badania USG, w którym ocenia się przezierność karku i kości nosowe z oznaczeniem poziomów białka PAPP-A i wolnej podjednostki beta-HCG pozwala osiągnąć 95% współczynnik wykrywalności aberracji chromosomalnych.

Samo usg czy usg z testem podwójnym ?

Badanie USG charakteryzuje się 80% czułością wykrywania aberracji chromosomalnych u płodu (tzn przy pomocy prawidłowo wykonanego badania USG w 11-14 tygodniu ciąży wykryjemy 80% dzieci z Downa).

Połączenie badania USG z testem PAPP-A zwiększa czułość do 95%.

Badanie USG i test podwójny badają zupełnie różne parametry. USG określa parametry morfologiczne płodu (przezierność karku, kość nosowa, przepływ krwi przez zastawkę trójdzielną). Test podwójny określa parametry biochemiczne, których "nie widać" w badaniu USG i pozwala rozpoznać aberracje chromosomalne u tych dzieci, które w badaniu USG wyglądają prawidłowo.

USG i test podwójny są metodami wzajemnie się uzupełniającymi, a nie pokrywającymi. Należy podkreślić, że połączenie badania USG z testem podwójnym ma obecnie najwyższą udowodnioną czułość spośród nieinwazyjnych metod wykrywania aberracji chromosomalnych u płodu w I trymestrze ciąży.

Zalety badania USG w 11-14 tygodniu ciąży

 • Jest to badanie nieinwazyjne o wysokiej dokładności umożliwiające wykrycie 80-95% dzieci z zespołem Downa niezależnie od wieku matki.
 • W przypadku kobiet powyżej 35 r.ż badanie umożliwia bardziej precyzyjne określenie ryzyka zespołu Downa, a co za tym idzie podjęcie bardziej wyważonej decyzji o badaniach inwazyjnych obarczonych ryzykiem straty ciąży. Jeśli w wyniku badania USG ryzyko ulegnie zmniejszeniu, można rozważyć odstąpienie od badań inwazyjnych.
 • Bardzo precyzyjna ocena czasu trwania ciąży i wyznaczenie terminu porodu.
 • Ocena budowy płodu i możliwość wykrycia licznych nieprawidłowości już na tak wczesnym etapie ciąży.

Ważne informacje

 • Określenie ryzyka zespołu Downa i innych nieprawidłowości chromosomalnych na podstawie badania USG w 11-14 tygodniu ciąży jest wiarygodne jedynie, kiedy badanie USG wykonał odpowiednio przeszkolony lekarz wykonujący badanie w ściśle określony sposób w oparciu o wytyczne Fetal Medicine Foundation.
 • Badanie USG w 11-14 tygodniu ciąży nie udziela odpowiedzi na pytanie czy dziecko ma zespół Downa, czy nie. Wynik badania USG przedstawiany jest w postaci wyrażonego w liczbach ryzyka wystąpienia nieprawidłowości
 • USG z testem podwójnym stanowią badanie przesiewowe, czyli "wyłapujące" ciężarne z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z aberracjami chromosomalnymi. Badaniem rozstrzygającym jest oznaczenie kariotypu płodu.
 • Nieprawidłowa przezierność karku wiąże się także z wadami strukturalnymi płodu, najczęściej serca. Należy o tym pamiętać wykonując USG w połowie ciąży.

Przykładowo dla ciężarnej w 12 tygodniu ciąży, która ma:

 • 20 lat ryzyko z. Downa wynikające z wieku wynosi 1:1068
 • 25 lat ryzyko wynosi odpowiednio 1:946
 • 30 lat ryzyko wynosi odpowiednio 1:626
 • 35 lat ryzyko wynosi odpowiednio 1:249
 • 37 lat ryzyko wynosi odpowiednio 1:152

14 - 17 tydzień ciąży

Test potrójny jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym, pozwalającym określić ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Downa, Edwardsa oraz otwartych wad ośrodkowego układu nerwowego.

Badanie to wykonuje się pomiędzy 14 a 20 tygodniem ciąży i polega ono na oznaczeniu we krwi matki poziomu trzech substancji: alfa-fetoproteiny (AFP), gonadotropiny kosmówkowej (HCG) oraz wolnego estriolu (uE3). Niezwykle istotne jest aby wiek ciążowy został poprawnie ustalony, gdyż błędne jego określenie może skutkować wynikami fałszywie dodatnimi lub fałszywie ujemnymi. Należy pamiętać, że test potrójny nie jest uzupełnieniem ani nie zastępuje testu podwójnego. Badanie to wykonujemy w sytuacji, kiedy niemożliwe było z różnych przyczyn wykonanie testu podwójnego miedzy 11 a 14 tygodniem ciąży. Ponadto test potrójny charakteryzuje się mniejszą czułością w wykrywaniu zaburzeń genetycznych płodu w stosunku do testu podwójnego: przykładowo czułość testu potrójnego w wykrywaniu zespołu Downa wynosi od 70% do 75%, a dla zespołu Edwardsa – 80% (oznacza to, że przy pomocy testu wykrywanych jest około 7 na 10 chorych płodów).

Źródło: Peter W. Callen, USG w położnictwie – diagnostyka prenatalna

18 - 23 tydzień ciąży

Badanie ultrasonograficzne pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży nazywane jest potocznie badaniem połówkowym.

W tym okresie ciąży Twój maluch nie mieści się już cały na ekranie. Oceniamy jego położenie, czyli, czy ma na dole główkę czy pupę, oraz ustawienie, czyli z której strony jest kręgosłup malca. Patrzymy na ruchy dziecka, jak macha rączkami, połyka płyn owodniowy i „oddycha” - to wszystko świadczy o jego dobrostanie. Dalej oceniamy jego serduszko, bardzo dokładnie. Okres ciąży , w którym się teraz znajdujesz pozwala nam na najlepsze zobrazowanie serca. Patrzymy na cztery jamy serca – dwa przedsionki i dwie komory, oceniamy odpływ z prawej i lewej komory, patrzymy dokładnie na ciągłość przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej. Nie denerwuj się więc, że badanie to jest dłuższe niż badanie poprzednie ( w I trymestrze). Mamy teraz zdecydowanie więcej do obejrzenia – kończyny, szyję, brzuszek, nerki, żołądek, pęcherz moczowy, kręgosłup, ośrodkowy układ nerwowy, pępowinę, łożysko - każdą z tych struktur należy bardzo precyzyjnie ocenić. Patrzymy również na to, co interesuje Cię najbardziej – czy nosisz pod sercem synka czy córkę. Patrzymy z Tobą na buzię dziecka, oceniamy kości nosowe, podniebienie oraz wargi płodu. Oceniamy przepływy w tętnicy pępowinowej i przewodzie żylnym – prawidłowe przepływy świadczą o dobrostanie Twojego dzidziusia.

W sytuacji kiedy podczas podstawowej oceny serca płodu stwierdzone zostaną nieprawidłowości należy badanie USG rozszerzyć o badanie echokardiograficzne serca płodu (ECHO serca płodu).

Podczas badania ECHO serca u płodu można zdiagnozować nieprawidłowości budowy (wady serca) oraz zaburzenia rytmu i funkcji serca. Informacje uzyskane w czasie badania płodu mogą być bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji o dalszym przebiegu ciąży oraz miejscu i czasie porodu. Dzieci z rozpoznanymi wadami serca powinny się rodzić w wysokospecjalistycznych ośrodkach posiadających odpowiednie doświadczenie i warunki do opieki nad takimi małymi pacjentami.

Badanie ECHO serca nie wykonuje się rutynowo u wszystkich kobiet, a jedynie u pacjentek posiadających odpowiednie wskazania takie jak:

 • Posiadanie dziecka z wadą serca
 • Występowanie w rodzinie wady serca
 • Przyjmowanie w ciąży leków, które potencjalnie mogą powodować wady serca u płodu, np.: leki przeciwdepresyjne lub przeciwpadaczkowe
 • Rozpoznanie u przyszłej mamy autoimmunologicznej choroby układowej np.: tocznia układowego lub zespołu antyfosfolipidowego
 • Rozpoznanie u kobiety cukrzycy
 • W przypadku jednokosmówkowej ciąży bliźniaczej
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu USG między 11-13 tygodniem ciąży takich, jak zwiększona przezierność karku, nieprawidłowy przepływ przez przewód żylny lub zastawkę trójdzielną płodu

Badanie ECHO serca płodu trwa około 20 do 30 minut i powinno zostać wykonane przez doświadczonego lekarza ultrasonografistę na aparacie wysokiej klasy posiadającego odpowiednie oprogramowanie do oceny struktury oraz czynności serca (badania Dopplera)

Źródło: Fetal Medicine Foundation, ( 18-23 weeks scan - FMF Certificate of competence guidelines)

Dna płodu obecne w krwioobiegu matki

Zasadą testu jest zastosowanie zmodyfikowanej metody równoległego sekwencjonowania DNA do analizy pozakomórkowego płodowego DNA, krążącego w krwi pacjentki. W czasie ciąży we krwi matki pojawia się dodatkowo wolne pozakomórkowe DNA płodu.

Test polega na pobrania dwóch probówek krwi od pacjentki. Jest badaniem nieinwazyjnym i całkowicie bezpiecznym dla kobiety.
Czas oczekiwania na wyniki badań to 2 do 3 tygodni.

Test przeznaczony jest dla pacjentek od 10 tygodnia ciąży, z zapłodnienia normalnego lub in vitro. Odpowiedni dla kobiet w ciąży pojedynczej lub bliźniaczej

Test określa ryzyko wystąpienia :

 • Trisomii 21 – Zespołu Downa
 • Trisomii 18- Zespołu Edwardsa
 • Trisomii 13 – Zespołu Patau

Test Harmony z opcją analizy chromosomów X i Y dodatkowo :

 • ocenia sekwencję chromosomów XiY
 • określa płeć dziecka w 99%
 • dostarcza informacji o tym, który z chromosomów płci jest dotknięty aneuploidią (Zespół Klinefeltera , Zespół Turnera, XYY,XXX)

Czułość testu dla oceny ryzyka :

Łącznie dla Trisomii 21,18 i 13 - 99%
Odsetek wyników fałszywie dodatnich (łącznie dla Trisomii 21,18,13 - 0,15%

Harmony prenatal test wykonuje firma:

ARIOSA Diagnostics San Jose (CA, USA).
www.ariosadx.com

Cennik

W I trymestrze ciąży wykonujemy:

 • USG prenatalne - Test podwójny (między 11-14 tygodniem ciąży) - 250 zł
 • Badania biochemiczne - (oznaczany jest poziom PAPP-a -ciążowe białko osoczowe A oraz wolna beta hCG -wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej) - 100 zł

Możliwe jest zamiast testu podwójnego wykonanie w dalszych tygodniach ciąży między 14-18 tygodniem ciąży testu potrójnego.

W teście potrójnym oznaczane są:

W II trymestrze ciąży wykonujemy:

 • USG - 250 zł

W III trymestrze ciąży wykonujemy:

 • USG - 250 zł

Test HARMONY

 • 2500 zł

Kadra

Team 1

John Done

Executive Author

Known tiled but sorry joy balls. Sudden manner indeed fat now feebly. Face do with in need of wife paid that be.

Team 1

John Done

Executive Author

Known tiled but sorry joy balls. Sudden manner indeed fat now feebly. Face do with in need of wife paid that be.

Team 1

John Done

Executive Author

Known tiled but sorry joy balls. Sudden manner indeed fat now feebly. Face do with in need of wife paid that be.

Team 1

John Done

Executive Author

Known tiled but sorry joy balls. Sudden manner indeed fat now feebly. Face do with in need of wife paid that be.

Kontakt


Przyjedz do nas lub napisz email i umów się na wizyte.


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM
Powstańców wielkopolskich 72,
70-111 Szczecin


Tel.: